Download  Print this page

Transport; Depozitarea; Îngrijirea şi întreţinerea; Remedierea Defecţiunilor - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Depozitarea aparatului
 Înfăşuraţi cablul de alimentare pe su-
portul acestuia.
 Înfăşuraţi furtunul de aspirare în jurul
mânerului de deplasare.
 Introduceţi duza de podea şi tubul de as-
pirare în suporturile corespunzătoare.
 Aparatul se va depozita într-o încăpere
uscată. În plus, se va asigura că acesta
nu poate fi folosit de persoane neautori-
zate.

Transport

Atenţie
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
La transport ţineţi cont de greutatea apara-
tului.
 Eliberaţi frâna de imobilizare şi împingeţi
aparatul de la mânerul de deplasare.
 Pentru încărcare apucaţi aparatul de
aparatul de rulare şi nu de mânerul de
deplasare.
 În cazul transportării în vehicule asigu-
raţi aparatul contra derapării şi răstur-
nării conform normelor în vigoare.

Depozitarea

Atenţie
Pericol de rănire şi deteriorare a aparatului!
La depozitare ţineţi cont de greutatea apa-
ratului.
Aparatul poate fi depozitat doar în spaţiile
interioare.
Îngrijirea şi întreţinerea
Pericol
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriţi
aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
Înlocuirea filtrului cu pliuri plate
 Deschideţi capacul filtrului.
 Înlocuiţi filtrul cu pliuri plate.
 Închideţi capacul filtrului (când intră în
locaş, se aude un zgomot).
118
Remedierea defecţiunilor
Pericol
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriţi
aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.
Turbina aspiratoare nu
 Verificaţi priza şi siguranţa de la reţea-
ua de alimentare cu curent.
 Verificaţi cablul de alimentare de la re-
ţea şi conectorul aparatului.
 Porniţi aparatul.
Puterea de aspirare scade
 Desfundaţi filtrul cu pliuri plate, duza,
furtunul sau tubul de aspirare.
 Verificaţi dacă capul de curăţat şi rezer-
vorul sunt corect poziţionaţi.
 Acţionaţi butonul pentru curăţarea se-
miautomată a filtrului de 5 ori cu apara-
tul pornit şi capacul ştuţului de asprirare
închis. Deschideţi din nou capacul.
 Fixaţi capacul de ventilaţie.
 Înlocuiţi filtrul cu pliuri plate.
 Deschideţi capacul ştuţului de aspirare.
În timpul aspirării iese praf
 Verificaţi dacă filtrul cu pliuri plate este
montat corect.
 Înlocuiţi filtrul cu pliuri plate.
Sistemul de curăţare semiautomată
a filtrului nu funcţionează
 Închideţi capacul ştuţului de aspirare.
 Curăţaţi ştuţul de aspirare cu capacul
blocat.
 Luaţi legătura cu service-ul autorizat.
Sistemul de curăţare semiautomată
a filtrului nu poate fi pornit
 Luaţi legătura cu service-ul autorizat.
– 4
RO
funcţionează

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: