Download  Print this page

Skladištenje; Nega I Održavanje; Otklanjanje Smetnji; Garancija - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Skladištenje
Oprez
Opasnost od povreda i oštećenja! Pri
skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.
Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u
zatvorenim prostorijama.
Nega i održavanje
Opasnost
Uređaj pre svih radova na njemu isključite i
izvucite strujni utikač iz utičnice.
Zamena pljosnatog naboranog
 Otvorite poklopac filtera.
 Zamenite pljosnati naborani filter.
 Zatvorite poklopac filtera tako da se
čujno uglavi.

Otklanjanje smetnji

Opasnost
Uređaj pre svih radova na njemu isključite i
izvucite strujni utikač iz utičnice.
Usisna tubina ne radi
 Proverite utičnicu i osigurač napajanja.
 Proverite strujni kabl i utikač uređaja.
 Uključite uređaj.
Usisna snaga se smanjuje
 Odstranite začepljenja iz usisnog
nastavka, usisne cevi, usisnog creva ili
pljosnatog naboranog filtera.
 Proverite da li su usisna glava i posuda
dobro nameštene.
 Pritisnite 5 puta prekidač
poluautomatskog čišćenja filtera dok je
uređaj uključen i poklopac usisnog
nastavka zatvoren. Ponovo otvorite
poklopac.
 Ispravno uglavite poklopac filtera.
 Zamenite pljosnati naborani filter.
 Otvorite poklopac usisnog nastavka.
136
filtera
Izlaženje prašine prilikom
 Proverite da li je pljosnati naborani filter
pravilno postavljen.
 Zamenite pljosnati naborani filter.
Poluautomatsko filtersko čišćenje
 Zatvorite poklopac usisnog nastavka.
 Očistite usisni nastavak ako je poklopac
blokiran.
 Obavestite servisnu službu.
Poluautomatsko filtersko čišćenje
se ne uključuje
 Obavestite servisnu službu.
U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je
izdala naša nadležna distributivna
organizacija. Eventualne smetnje na
uređaju za vreme trajanja garancije
uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok
greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju
koji podleže garanciji obratite se sa
potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili
najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.
– 4
SR
usisavanja
ne radi

Garancija

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: