Download  Print this page

Pribor I Rezervni Delovi; Izjava O Usklađenosti Sa; Propisima Ez - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Pribor i rezervni delovi

Sme se koristiti samo onaj pribor i oni
rezervni delovi koje dozvoljava
proizvođač. Originalan pribor i originalni
rezervni delovi garantuju za to da
uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
Pregled najčešće potrebnih rezervnih
delova naći ćete na kraju ovog radnog
uputstva.
Dodatne informacije o rezervnim
delovima dobićete pod
www.kaercher.com u delu Servis
(Service).
U obimu isporuke pribor nije sadržan.
Pribor se mora po primeni posebno
naručiti.
Besprekoran rad uređaja garantuju
samo usisna creva nominalnih širina
DN42 i DN52.
Rezervne delove i pribor možete
nabaviti kod Vašeg prodavca ili u Vašoj
KÄRCHER poslovnici.
Izjava o usklađenosti sa

propisima EZ

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina
po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim
njenim modelima koje smo izneli na tržište,
odgovara osnovnim zahtevima dole
navedenih propisa Evropske Zajednice o
sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava
prestaje da važi ako se bez naše
saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve
promene.
Proizvod:
Tip:
Odgovarajuće EZ-direktive:
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2004/108/EZ
Primenjene usklađene norme:
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Primenjeni nacionalni standardi:
-
5.966-010
Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem
poslovodstva.
CEO
Opunomoćeni za izradu dokumentacije:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 5
SR
Usisivač za mokru i suvu
prljavštinu
1.576-xxx
Head of Approbation
137

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: