Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 163

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Перед першим застосуванням
вашого пристрою прочитайте
цю оригінальну інструкцію з
експлуатації, після цього дійте
відповідно неї та збережіть її для
подальшого користування або для
наступного власника.
Перед першим використанням на
-
виробництві обов'язково прочитайте
вказівки з техніки безпеки № 5.956-
249.
Неслідування інструкції з
-
експлуатації та брошурі з правил
безпеки може призвести до
пошкодження пристрою та небезпеки
для користувача та інших людей.
Якщо виникають ошкодження при
-
транспортуванні, негайно повідомте
про це продавця.
Перелік
Захист навколишнього
середовища. . . . . . . . . . . .
Знаки у посібнику . . . . . . .
Правильне застосування .
Введення в експлуатацію.
Експлуатація . . . . . . . . . . .
Зберігання . . . . . . . . . . . . .
неполадок . . . . . . . . . . . . .
Гарантія . . . . . . . . . . . . . . .
Приладдя й запасні деталі
Захист навколишнього
Інструкції із застосування
UK . . .1
компонентів (REACH)
UK . . .1
Актуальні відомості про компоненти
UK . . .2
наведені на веб-вузлі за адресою:
www.kaercher.com/REACH
UK . . .2
Обережно!
Для небезпеки, яка безпосередньо
загрожує та призводить до тяжких
травм чи смерті.
Попередження
Для потенційно можливої небезпечної
UK . . .5
ситуації, що може призвести до
тяжких травм чи смерті.
Увага!
Для потенційно можливої небезпечної
ситуації, що може призвести до легких
травм чи спричинити матеріальні
збитки.
- 1
UK
середовища
Матеріали упаковки
піддаються переробці для
повторного використання.
Будь ласка, не викидайте
пакувальні матеріали разом із
домашнім сміттям, віддайте їх
для на переробку.
Старі пристрої містять цінні
матеріали, що можуть
використовуватися повторно.
Батареї, мастило та схожі
матеріали не повинні
потрапити у навколишнє
середовище. Тому, будь
ласка, утилізуйте старі
пристрої за допомогою
спеціальних систем збору
сміття.
Знаки у посібнику
163

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: