Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 72

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ-
σκευή σας για πρώτη φορά, δια-
βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες
χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και
κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον
επόμενο ιδιοκτήτη.
Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε
-
οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας
αρ. 5.956-249!
Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, κα-
-
θώς και των υποδείξεων ασφαλείας,
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συ
σκευή ή κινδύνους για τον χρήστη ή
άλλα άτομα.
Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφο-
-
ρά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρό
σωπό σας.
Πίνακας περιεχομένων
Προστασία περιβάλλοντος .
Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών EL . . 1
Χρήση σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χειρισμός . . . . . . . . . . . . . .
Μεταφορά. . . . . . . . . . . . . .
Αποθήκευση. . . . . . . . . . . .
Εγγύηση . . . . . . . . . . . . . . .
Εξαρτήματα και ανταλλακτικά
Ε.Κ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προστασία περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι
ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις
συσκευασίες στα οικιακά απορ-
ρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστη-
μα επαναχρησιμοποίησης.
72
Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστα-
τικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
www.kaercher.com/REACH
Σύμβολα στο εγχειρίδιο
Κίνδυνος
EL . . 1
Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποί-
ος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο.
EL . . 1
Προειδοποίηση
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο.
Προσοχή
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυ-
ματισμό ή υλικές βλάβες.
Χρήση σύμφωνα με τους
EL . . 5
Προειδοποίηση
Η συσκευή δεν ενδείκνυται για την αναρρό-
φηση επιβλαβών για την υγεία σκονών.
Αυτή η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται
-
για τον υγρό και τον ξηρό καθαρισμό
επιφανειών δαπέδων και τοίχων.
Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για βι-
-
ομηχανική χρήση, π.χ. σε αποθήκες και
εργοστάσια, καθώς και σε μηχανήματα
παραγωγής.
Η συσκευή δεν διαθέτει έγκριση για με-
-
ταφορά με γερανό.
- 1
EL
Οι παλιές συσκευές περιέχουν
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία
θα πρέπει να μεταφέρονται σε
σύστημα επαναχρησιμοποίη-
σης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και
παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται
να καταλήγουν στο περιβάλλον.
Για το λόγο αυτόν η διάθεση πα-
λιών συσκευών πρέπει να γίνε-
ται σε κατάλληλα συστήματα
συλλογής.
οδηγιών
κανονισμούς

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: