Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 66

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Lue tämä alkuperäisiä ohjeita
ennen laitteesi käyttämistä, säi-
lytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai
mahdollista myöhempää omistajaa varten.
Turvaohje nro 5.956-249 on ehdotto-
-
masti luettava ennen laitteen ensim-
mäistä käyttökertaa!
Käyttöohjeen ja turvaohjeiden huomiot-
-
ta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita lait-
teeseen ja vaaroja käyttäjälle ja muille
henkilöille.
Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välit-
-
tömästi yhteys jälleenmyyjään.
Sisällysluettelo
Ympäristönsuojelu . . . . . . .
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit FI . . 1
Käyttötarkoitus . . . . . . . . . .
Laitteen osat. . . . . . . . . . . .
Käyttöönotto . . . . . . . . . . . .
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuljetus . . . . . . . . . . . . . . .
Säilytys. . . . . . . . . . . . . . . .
Hoito ja huolto . . . . . . . . . .
Häiriöapu . . . . . . . . . . . . . .
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . .
66
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
FI . . 1
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
FI . . 1
www.kaercher.com/REACH
Käyttöohjeessa esiintyvät
Vaara
Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa
vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuole-
maan.
Varoitus
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi
johtaa kuolemaan.
Varo
Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi
aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineel-
lisia vahinkoja.
Varoitus
Laite ei sovellu terveydelle haitallisten pöly-
jen imurointiin.
Tämä imuri on suunniteltu lattioiden ja
-
seinäpintojen märkä- ja kuivapuhdis-
tukseen.
Tämä laite soveltuu teolliseen käyttöön,
-
esim. varastointi- ja valmistustiloissa ja
tuotantokoneilla.
Laitetta ei ole hyväksytty nosturilla nos-
-
tettavaksi.
- 1
FI
Ympäristönsuojelu
Pakkausmateriaalit ovat kierrätet-
täviä. Älä käsittelee pakkauksia
kotitalousjätteenä, vaan toimita
ne jätteiden kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät ar-
vokkaita kierrätettäviä materiaa-
leja, jotka tulisi toimittaa
kierrätykseen. Paristoja, öljyjä
ja samankaltaisia aineita ei saa
päästää ympäristöön. Tästä
syystä toimita kuluneet laitteet
asianmukaisiin keräyspisteisiin.
symbolit
Käyttötarkoitus

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: