Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 115

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Înainte de prima utilizare a apa-
ratului dvs. citiţi acest instrucţiu-
nil original, respectaţi instrucţiunile
cuprinse în acesta şi păstraţi-l pentru între-
buinţarea ulterioară sau pentru următorii
posesori.
Înainte de prima utilizare citiţi neapărat
-
măsurile de siguranţă nr. 5.956-249!
În cazul nerespectării instrucţiunilor de
-
utilizare şi a măsurilor de siguranţă,
aparatul poate fi deteriorat şi siguranţa
persoanei care utilizează aparatul, re-
spectiv a altor persoane, poate fi pusă
în pericol.
În cazul în care aparatul a fost deterio-
-
rat în timpul transportului, informaţi ime-
diat comerciantul.
Cuprins
Protecţia mediului înconjurător RO . . .1
Simboluri din manualul de utili-
zare . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea corectă . . . . . . . .
Utilizarea . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Depozitarea . . . . . . . . . . . .
Garanţie . . . . . . . . . . . . . . .
Accesorii şi piese de schimb
Declaraţie de conformitate CE RO . . .5
Date tehnice . . . . . . . . . . . .
Observaţii referitoare la materialele con-
ţinute (REACH)
RO . . .1
Informaţii actuale referitoare la materialele
conţinute puteţi găsi la adresa:
www.kaercher.com/REACH
Simboluri din manualul de
Pericol
Pericol iminet, care duce la vătămări corpo-
rale grave sau moarte.
Avertisment
RO . . .5
Posibilă situaţie periculoasă, care ar putea
duce la vătămări corporale grave sau moar-
RO . . .6
te.
Atenţie
Posibilă situaţie periculoasă, care ar putea
duce la vătămări corporale uşoare sau pa-
gube materiale.
- 1
RO
Protecţia mediului
înconjurător
Materialele de ambalare sunt
reciclabile. Ambalajele nu trebu-
ie aruncate în gunoiul menajer,
ci trebuie duse la un centru de
colectare şi revalorificare a de-
şeurilor.
Aparatele vechi conţin materiale
reciclabile valoroase, care pot fi
supuse unui proces de revalori-
ficare. Bateriile, uleiul şi sub-
stanţele asemănătoare nu
trebuie să ajungă în mediul în-
conjurător. Din acest motiv, vă
rugăm să apelaţi la centrele de
colectare abilitate pentru elimi-
narea aparatelor vechi.
utilizare
115

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: