Download  Print this page

Taşıma; Depolama; Koruma Ve Bakım; Arızalarda Yardım - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Baskı noktaları ya da pas lekelerinin
oluşmasını önlemek için, temizlenecek
yüzeye ancak kuruduktan sonra basın
ya da yüzeye mobilyalar yerleştirin.
Temizlik maddesi
Halı ve döşeme temizliği RM 760 toz
Köpük alma
Halıya temizlik maddesi
içirme
Diğer bilgiler için, ilgili temizlik maddesinin
ürün bilgi formu ve AB güvenlik formunu ta-
lep edin.
Taşıma
Dikkat
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sıra-
sında cihazın ağırlığına dikkat edin.
Şekil
 Taşıma için, emme borusunu taşıyıcı
kola yerleştirin ve püskürtme/emme
hortumunu cihaza yerleştirin.
Şebeke kablosunu sarın ve kablo kan-
casına asın.
 Araçlarda taşıma sırasında, cihazı ge-
çerli yönetmeliklere göre kaymaya ve
devrilmeye karşı emniyete alın.

Depolama

Dikkat
Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama
sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.
Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolan-
malıdır.
Koruma ve Bakım
Tehlike
Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma teh-
likesi.
Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı
kapatın ve elektrik fişini çekin.
RM 760 Tabs
RM 764 sıvı
RM 761
RM 762
TR
Toz süzgecinin temizlenmesi
 Kapağı çıkartın.
 Pis su deposunu cihazdan çıkartın.
 Toz süzgecini düzenli olarak bir fırçayla
temizleyin.
Temiz su süzgecinin temizlenmesi
 Temiz su süzgecini sökün.
 Temiz su süzgecini düzenli olarak akan
su altında temizleyin.
Püskürtme ağzını temizleyin
 Üst somunu sökün.
 Meme ağız parçasını temizleyin.
Arızalarda yardım
Tehlike
Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma
tehlikesi.
Cihazdaki tüm çalışmalardan önce ci-
hazı kapatın ve elektrik fişini çekin.
Elektrikli yapı parçalarını sadece yetkili
müşteri hizmetlerine kontrol ettirin ve
onartın.
Cihaz çalışmıyor
 Akım beslemesinin prizini ve sigortasını
kontrol edin.
 Cihazın elektrik kablosunu ve elektrik fi-
şini kontrol edin.
 Cihazı açın.
Memeden su çıkmıyor
 Temiz su deposunu doldurun.
 Püskürtme hortumundaki bağlantılara
sıkı oturma kontrolü yapın.
 Meme ağızlık parçasının temizleyin ya
da değiştirin.
 Temiz su deposundaki süzgeci temizle-
yin.
 Püskürtme pompası arızalı, müşteri hiz-
metlerini arayın.
Tek taraflı püskürtme yapılıyor
 Meme ağız parçasını temizleyin.
– 5
99

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: