Download  Print this page

Kuljetus; Säilytys; Hoito Ja Huolto; Häiriöapu - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Märkäpuhdistuksen jälkeen tehty kyl-
lästäminen käyttäen Care Tex RM
762:ta estää tekstiilipäällyksen nopean
likaantumisen uudelleen.
Painautumien ja ruostetahrojen estämi-
seksi, kävele matolla ja aseta huoneka-
lut matolle vasta maton kuivumisen jäl-
keen.
Puhdistusaine
Mattojen ja huonekalu-
verhoilujen puhdistus
Vaahdonpoisto
Matonkyllästys
Lisätietojen saamiseksi, pyydä kyseisen
puhdistusaineen tuotetieto- ja EU-turvaoh-
jelehtiset.

Kuljetus

Varo
Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen pai-
no.
Kuva
 Laita kuljetuksen ajaksi imuputki kanto-
kahvan päälle ja suihkutus-/imuletku
laitteen päälle.
Kelaa verkkokaapeli ja ripusta kaapeli-
koukkuihin.
 Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var-
mista laite liukumisen ja kaatumisen va-
ralta kulloinkin voimassa olevien ohje-
sääntöjen mukaisesti.
Säilytys
Varo
Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Huomioi säilytettäessä laitteen pai-
no.
Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.
84
RM 760 Pulver
(jauhe)
RM 760 Tabs
(tabletti)
RM 764 flüssig
(neste)
RM 761
RM 762
FI

Hoito ja huolto

Vaara
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaa-
ra.
Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta
ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.
Nukkasihdin puhdistus
 Poista kansi.
 Ota likavesisäiliö laitteesta.
 Puhdista nukkasihti säännöllisesti har-
jalla.
Tuorevesisihdin puhdistaminen
 Kierrä tuorevesisihti ulos.
 Puhdista tuorevesisihti säännöllisesti
juoksevassa vedessä.
Suuttimen puhdistus
 Kierrä hattumutteri irti.
 Puhdista suuttimen suukappale.
Häiriöapu
Vaara
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumis-
vaara.
Virtapistoke on vedettävä irti pistorasi-
asta ennen kaikkia laitteeseen kohdis-
tuvia töitä.
Anna valtuutetun asiakaspalvelun tar-
kastaa ja korjata sähkölaitteet.
Laite ei toimi
 Tarkasta virransyötön pistorasia ja su-
lake.
 Tarkasta laitteen verkkokaapeli ja verk-
kopistoke.
 Kytke laite päälle.
Suuttimesta ei tule vettä
 Täytä tuorevesisäiliö.
 Tarkasta suihkutusletkun liittimien kun-
nollinen kiinnitys.
 Puhdista tai vaihda suulakkeen suukap-
pale.
 Puhdista tuorevesisäiliön sihti.
 Suihkutuspumppu on viallinen, ota yh-
teys asiakaspalveluun.
– 5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: