Download  Print this page

Laitteen Osat; Käyttöönotto; Käyttö; Kuljetus - Kärcher ProT 200 Original Instructions Manual

Dry vacuum cleaners.
Hide thumbs

Advertisement

Laitteen osat

1 Kuitumattosuodatinpussi
2 Imukaulus
3 Imuletku
4 Tyyppikilpi
5 Kantokahva
6 Letkunpidin
7 Johdon pidike
8 Verkkokaapeli
9 Imupää
10 Imupään lukitus
11 Ohjausrulla
12 Pölysäiliö
13 Pääkytkin
14 Vaihtokytkin kova pinta/kokolattiamatto
(varusteista riippuen)
15 Lattiasuutin
16 Imuputki
17 Imuvoimasäädin (portaaton)
(varusteista riippuen)
18 Kahva
19 Pääsuodatinkori
20 Moottorin suojasuodatin
Käyttöönotto
Käyttötavat
1 Käyttö suodatinpussilla
2 Käyttö ilman suodatinpussia
 Tarkasta, onko pääsuodatinkori lait-
teessa.
Suodatinpussin asetus paikalleen
 Vapauta imupää lukituksesta, poista
imupää.
 Poista pääsuodatinkori.
 Aseta kuitusuodatinpussi paikalleen.
 Aseta pääsuodatinkori paikalleen.
 Aseta imupää paikalleen ja lukitse se.
Käyttö
Laitteen käynnistys
 Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
 Kytke laite pääkytkimellä päälle.
Puhdistaminen
 Ei 1.527-180.0:
Aseta lattiasuulakkeen vaihtokytkin
asentoon kova pinta tai kokolattiamatto.
 Vain ProT 200:
Säädä imuteho imuvoimasäätimellä
(portaaton).
 Suorita puhdistus.
Laitteen kytkeminen pois päältä
 Kytke laite pääkytkimellä pois päältä.
 Vedä verkkopistoke irti.
Jokaisen käyttökerran jälkeen
 Tyhjennä säiliö.
 Puhdista laite sisältä ja ulkoa imuroi-
malla ja kostealla liinalla pyyhkimällä.
VARO
Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen pai-
no.
 Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var-
mista laite liukumisen ja kaatumisen va-
ralta kulloinkin voimassa olevien ohje-
sääntöjen mukaisesti.
VARO
Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Huomioi säilytettäessä laitteen pai-
no.
Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

VAARA
Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta
ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.
Pääsuodatinkorin puhdistus
 Puhdista pääsuodatinkori (pestävä) tar-
vittaessa virtaavassa vedessä.
HUOMIO
Vaurioitumisvaara! Älä koskaan aseta pää-
suodatinkoria märkänä paikalleen.
– 2
FI

Kuljetus

Säilytys
55

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

T 7/1 classic

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: