Download Print this page

Installation; Före Installationen - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3

Installation

Produkten måste installeras av en
behörig person i enlighet med gällande
regler. Annars kommer garantin att bli
ogiltig. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för skador som uppkommit
från arbete som utförts av icke
auktoriserade personer och kan göra
garantin ogiltig.
Viktigt
Förberedelse av platsen och el-
och gasinstallationen för produkten
ligger på kundens ansvar.
FARA
Produkten måste installeras i
enlighet med lokala lagar och
regler avseende el och gas.
FARA
Innan installation ska du
kontrollera produkten visuellt att
den inte är defekt. Om den här
defekt ska den inte installeras.
Skadade produkter kan orsaka
säkerhetsrisker.
Före installationen
För att säkerställa att kritiska glapp
bevaras under produkten
rekommenderar vi att den här
produkten monteras på ett stabilt
underlag och att fötterna inte sjunker
ned i någon matta eller mjukt underlag.
Köksgolvet måste kunna bära vikten av
enheten plus den extra vikten av spis
och ugn och mat.
Den kan användas med sidoskåp
på vardera sidan, men med ett
minsta avstånd på 400 mm ovanför
spisplattans nivå för att medge ett
spel på 65 mm mellan enheten och
valfri vägg, utskjutande del eller
stort skåp.
Den kan även användas i fritt
stående position. Tillåt ett minsta
avstånd på 750 mm över hällens
yta.
(*) Om en matlagningsfläkt ska
installeras ovanför spisen, se
tillverkaranvisningarna för spisen
gällande installationshöjd (minst
650 mm).
Enheten överensstämmer med
enhet klass 1, dvs. den kan
placeras med bakre och ena sidan
av köksväggarna, köksmöbler eller
annan utrustning. Köksmöbler eller
utrustning på andra sidean får
bara vara av samma storlek eller
mindre.
34 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading