Download Print this page

Felsökning - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8
Felsökning
Det kommer ånga från ugnen när den används.
Det är normalt att ånga sipprar ut under användning. Detta beror inte på något fel.
Det bildas vattendroppar under kokning.
Ånga som bildas under tillagningen kan bilda kondens och vattendroppar när den träffar
de kalla ytorna på produkten. Detta beror inte på något fel.
Produkten fungerar inte.
Huvudsäkringen är defekt eller har gått.
Ljuset i ugnen fungerar inte.
Ugnslampan är defekt.
Strömmen är bruten.
Ugnen värms inte upp.
Funktionen och/eller temperaturen är inte
inställda.
Strömmen är bruten.
Viktigt
Kontakta ett auktoriserat serviceombud eller den återförsäljare som sålde
produkten till dig, om du inte kan lösa problemet med hjälp av instruktionerna i
det här avsnittet. Försök aldrig att reparera en defekt produkt på egen hand.
Kontrollera säkringarna i säkringsboxen.
Byt eller återställ dem vid behov.
Byt ut ugnslampan.
Kontrollera om det finns ström. Kontrollera
säkringarna i säkringsboxen. Byt eller
återställ dem vid behov.
Ställ in funktionen och temperaturen med
funktions- och/eller temperaturratten/-
knappen.
Kontrollera om det finns ström. Kontrollera
säkringarna i säkringsboxen. Byt eller
återställ dem vid behov.
48 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading