Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Innholdsfortegnelse
1
Oversikt ................................................. 51
Tekniske spesifikasjoner ...................... 52
Tilbehør ................................................. 53
2
Generell sikkerhet ................................. 54
Sikkerhet for barn .............................. 56
Beregnet bruk .................................... 56
3
Før installasjon ...................................... 57
Installasjon og tilkobling ....................... 58
Avhending ............................................. 59
Framtidig transport ............................ 60
4
Tips for energisparing ........................... 61
Første gangs bruk ................................. 61
Første oppvarming ............................ 61
5
51
Bruk av komfyren .................................. 63
6
og grilling ......................................... 65
54
Driftsmoduser..................................... 66
Tidstabell for matlaging ..................... 66
Slik bruker du grillen ............................. 67
Tidstabell for grilling .......................... 67
57
7
Generell informasjon ............................ 68
Rengjøre komfyren ............................... 68
Rengjøring av kontrollpanel ................. 68
Rengjøre ovnen .................................... 69
Fjerne ovnsdøren .................................. 69
Utskifting av ovnspæren ....................... 69
61
8
50 | NO
63
65
68
71

Advertisement

Table of Contents
loading