Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Innehållsförteckning
1
Översikt ................................................. 28
Tekniska specifikationer ....................... 29
Tillbehör ................................................. 30
2
Allmän säkerhet .................................... 31
Barnsäkerhet ...................................... 33
Säkerhet vid arbete med el ............... 33
Avsedd användning ........................... 33
3
Före installationen ................................ 34
Installation och anslutning .................... 35
Avyttring ................................................. 36
Framtida transport .............................. 37
podukten ........................................ 37
4
Tips för att spara energi ....................... 38
Initial användning .................................. 38
Initial uppvärmning ............................ 38
5
28
Använda hällen ..................................... 40
6
och grillning ..................................... 42
31
.......................................................... 42
Användningslägen ............................. 43
Tabell över tillagningstider ................ 43
Så här förbereder du grillen ................. 44
34
7
Allmän information ................................ 45
Rengöra hällen ...................................... 45
Rengöra kontrollpanelen ...................... 45
Rengöra ugnen ..................................... 46
Ta bort ugnsluckan ............................... 46
Byta ugnslampan .................................. 46
38
8
27 | SV
40
45
48

Advertisement

Table of Contents
loading