Download Print this page

Tekniska Specifikationer - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Tekniska specifikationer

ALLMÄNT
Yttre mått (höjd/bredd/djup)
Volt/frekvens
Total energiförbrukning
Säkring
Kabeltyp/sektion
Kabellängd
HÄLL
Brännare
Vänster bak
Dimension
Energi
Vänster fram
Dimension
Energi
Höger fram
Dimension
Energi
Höger bak
Dimension
Energi
UGN/GRILL
Huvudugn
Energieffektivitet klass
Innerlampa
Grillenergiförbrukning
#
Grundläggande information: Information om energiangivelser för elektriska ugnar
anges i enlighet med EN 50304-standard. Dessa värden bestäms under
standardladdning med över-undervärme eller varmluftsfunktioner (om det finns).
Energieffektivitetsklass bestäms i enlighet med följande prioritering, beroende på om
produkten har funktionerna eller inte. 1-Tillagning med eko-fläkt, 2- Turbo långsamt
tillagning, 3- Turbotillagning, 4- Varmlufts under/över, 5-Över- och undervärme.
Viktigt
De tekniska specifikationerna kan
ändras utan föregående
meddelande, för att förbättra
produktens kvalitet.
#
850 mm/500 mm/600 mm
230/400 V ~ 50 Hz
7.9 kW
min. 25 A
H05VV-FG
3 X 2,5 mm
max. 2 m
Hetplatta
145 mm
1000 W
Hetplatta
180 mm
2000 W
Hetplatta
145 mm
1500 W
Hetplatta
180 mm
1500 W
Traditionell ugn
A
15–25 W
1.6 kW
Viktigt
Siffrorna i den här
bruksanvisningen är endast i
beskrivande syfte och kanske inte
exakt stämmer överens med din
produkt.
29 | SV
2

Advertisement

Table of Contents
loading