Download Print this page

Så Här Använder Du Hällen; Allmän Information Om Tillagning; Använda Hällen - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5
Så här använder du hällen
Allmän information om
tillagning
FARA
Brandrisk vid för het olja!
När du värmer olja ska du inte
lämna den obevakad.
Försök aldrig släcka elden med
vatten! Om olja fattar eld ska du
omedelbart täcka över kastrullen
eller pannan med ett lock. Slå av
hällen om det är säkert att göra
detta och ring larmcentralen.
Innan du steker eller friterar mat
ska du alltid torka dem väl och
placera försiktigt i het olja. Se till att
frusen mat har tinat helt före
stekningen.
Täck inte över kastrullen du
använder när du hettar upp oljan.
Placera pannor och kastruller på
ett sätt så att handtagen inte ligger
över hällen för att förhindra att de
hettas upp. Placera inte
obalanserade kärl och de som lätt
välter på hällen.
Placera inte tomma kärl på
plattorna som är påslagna. De kan
skadas.
Om en platta används utan att en
kastrull eller panna står på den kan
det orsaka skada på produkten.
Slå av plattorna efter att
tillagningen är klar.
Eftersom produktens yta kan bli het
ska du inte placera kärl i plast eller
aluminium på den.
Sådana kärl ska inte användas för
att förvara mat heller.
Använd bara kastruller och kärl
med plan botten.
Placera rätt mäng mat i
kastrullerna och pannorna. Detta
gör att du inte behöver utföra
någon rengöring i onödan genom
att förhindra att något kokar över.
Placera inte lock på plattorna.
Placera kärlen på ett sätt så att de
är centrerade över plattan. När du
vill flytta kärlet från en platta till en
annan ska du lyfta i det och
placera det på plattan istället för att
dra i det.
Använda hällen
1
Hetplatta 14-16 cm
2
Hetplatta 18-20 cm
3
Hetplatta 14-16 cm
4
Hetplatta 18-20 cm är en lista med
rekommenderad diameter för kärl
som ska användas för respektive
brännare.
Använda plattorna
Hällens knappar kan vridas i båda
riktningarna på ett sätt så att
temperaturkontrollen sker stegvis.
40 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading