Download Print this page

Rengöra Ugnen; Ta Bort Ugnsluckan; Byta Ugnslampan - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Rengöra ugnen
Så här rengör du sidoväggen
Skruva bort de 4 skruvarna på
stålgallret för att rengöra sidoväggen.
När rengöringen är klar ska du montera
tillbaka stålgallret igen.
Rengör ugnsluckan
För att rengöra ugnsluckan använder
du varmvatten med diskmedel och en
mjuk trasa eller svamp, och torkar den
sedan med en torr trasa.
Viktigt
Använd inte några hårda
rengöringsmedel med slipmedel
eller någon vass metall som repar
när du rengör ugnsluckan. De kan
repa ytan och förstöra glaset.

Ta bort ugnsluckan

Ugnsluckan kan tas bort för att enklare
kunna rengöra insidan av ugnen.
1. Öppna ugnsluckan helt.
2. Tryck på gångjärnsklämmorna som
är placerade på båda sidorna av
luckan bakåtvänd.
1
Gångjärnsklämma
2
Gångjärn
3. Flytta ugnsluckan till en något lutad
position.
4. Lyft ugnsluckan framåt med båda
händerna.
5. När du är klar med rengöringen ska
du utföra samma arbetsgång i
motsatt ordning för att sätta tillbaka
ugnsluckan.
När du är klar med rengöringen ska du
utföra samma arbetsgång i motsatt
ordning för att sätta tillbaka ugnsluckan.

Byta ugnslampan

FARA
Heta ytor kan orsaka
brännskador!
Se till att enheten är frånslagen
och kyls ned för att undvika risk för
elektrisk kortslutning.
46 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading