Download Print this page

Betjening Af Grillen; Tabel For Madtilberedningtider For Grillning - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ret
Madlavningsskål
Stegt kylling
Bradepande
Kalkun (5,5 kg)
Bradepande
Fisk
Bradepande

Betjening af grillen

ADVARSEL
Varme overflader kan forårsage
forbrændinger!
Luk ovnlågen under grillning.
Tænd for grillen
1. Drej funktionsknappen hen på det
ønskede grillsymbol.
2. Vælg derpå den ønskede
grilltemperatur.
3. Om nødvendigt, udfør en
foropvarmning i omkring 5 minutter.
» Temperaturens lys tænder.
Slukke for grillen
1. Drej funktionsknappen hen på
slukket position (øverst).
Grillning med elektrisk grill
Mad
Fisk
Kylling i skiver
Lammekoteletter
Roastbeef
Kalvekoteletter
#
afhængigt af tykkelse
Hyldeposition
3
3
3
* så 150
BEMÆRK
Brug ikke det øverste niveau til
grillning.
BEMÆRK
Brandfare pga. mad, der er
uegnet til at grille!
Brug kun mad til grill, der er egnet
til intensiv grillvarme.
Placer ikke maden alt for langt
tilbage i grillen. Det er det varmeste
areal og fedtholdig mad kan
antændes.
Tabel for madtilberedningtider
for grillning
Indsætningsniveau
3...4
3...4
3...4
3...4
3...4
90 | DA
Temperatur
Tilberedningstid (ca. i
(°C)
15 min.
250/max *
25 min. 220 *
200
Grilltid (ca.)
20...25 min.
15...20 min.
12...15 min.
15...25 min.
15...25 min.
min.)
60 ... 70
180 ... 240
15 ... 25
#
#
#

Advertisement

Table of Contents
loading