Download Print this page

Tillbehör - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Viktigt
Värden på produktetiketter och i
medföljande dokumentation är
hämtade från
laboratorieförhållanden i enlighet
med relevanta standarder. Dessa
värden kan variera beroende på
användnings- och
miljöförhållanden.
Tillbehör
Viktigt
Vilka tillbehör som medföljer kan
variera beroende på modell. Alla
tillbehör som beskrivs i den här
bruksanvisningen kanske inte följer
med din produkt.
Ugnsplåt
Används för bakverk, fryst mat och
stora stekar.
Långpanna
Används för bakverk, stora stekar,
saftiga rätter och för att samla upp fett
vid grillning.
Ugnsgaller
Används vid grillning och för att placera
mat som ska bakas, grillas eller tillagas
i grytliknande kärl.
30 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading