Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 105

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Laitteen virtakaapelin on oltava
"Technical specifications" [Tekniset
tiedot] -taulukon arvojen mukainen.
VAARA
Sähköiskuvaara!
Ennen kuin aloita mitään
sähköasennustyötä, irrota liesi
verkkovirrasta.
Virtakaapelin liittäminen
1. Jos ei ole mahdollistaa irrottaa
kaikkia napoja virtalähteestä,
erotusyksikkö on liitettävä vähintään
3 mm:n kontaktietäisyydellä
(sulakkeet, johdon turvakytkimet,
koskettimet) kaikkiin napoihin,
joiden tulee olla lähellä liettä (mutta
ei yläpuolella) IEE-säädösten
mukaisesti. Tämän ohjeen
laiminlyönti voi johtaa
käyttöongelmiin ja mitätöidä laitteen
takuun.
Lisäsuojausta
jäännösvirtapiirikatkaisimella
suositellaan.
Jos tuotteen mukana on toimitettu
virtajohto:
2. Liitä yksivaiheliitännässä johtimet,
kuten alla on yksilöity:
Ruskea johdin = L (Vaihe)
Sininen kaapeli = N (neutraali)
Vihreä/keltainen johto = (E)
(Maa)
3. Liitä kaksivaiheliitännässä
johtimet, kuten alla on yksilöity:
Ruskea johdin = L1 (Vaihe 1)
Musta johdin = L2 (Vaihe 2)
Sininen kaapeli = N (neutraali)
Vihreä/keltainen johto = (E)
(Maa)
4. Liitä kolmivaiheliitännässä
johtimet, kuten alla on yksilöity:
Ruskea johdin = L1 (Vaihe 1)
Musta johdin = L2 (Vaihe 2)
Musta johdin = L3 (Vaihe 3)
Sininen kaapeli = N (neutraali)
Vihreä/keltainen johto = (E)
(Maa)
Työnnä laitetta kohti keittiön seinää.
Aseta turvaketju koukkuun.
Uunin jalkojen säätö
Tärinä käytön aikana voi saada
kypsennysastiat liikkumaan.
Tämän vaarallisen tilanteen voi
välttää asettamalla lieden
vaakasuoraan ja tasapainoon.
Varmista oman turvallisuutesi
vuoksi, että laite on vaakasuorassa
säätämällä neljää jalkaa
kiertämällä niitä vasemmalle tai
oikealla ja kohdistamalla liesitaso
työtason kanssa.
Lopullinen tarkistus
1. Liitä laite uudelleen verkkovirtaan.
2. Tarkista sähkötoiminnot.
105 | FI

Advertisement

Table of Contents
loading