Download Print this page

Bortskaffelse; Bortskaffelse Af Transportemballage; Transport; Bortskaffelse Af Gammelt Apparat - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Denne farlige situation kan undgås,
hvis produktet er i vater og
balanceret.
For din egen sikkerheds skyld skal
du sørge for, at produktet er i vater
ved at justere de fire fødder i
bunden ved at dreje dem til venstre
eller og højre og ensrette højden
med arbejdspladen.
Slutkontrol
1. Tilslut produktet til strømmen igen.
2. Kontroller de elektriske funktioner.

Bortskaffelse

Bortskaffelse af
transportemballage
Transportemballagen kan være farlig
for børn. Opbevar emballagen et
sikkert sted uden for børns rækkevidde.
Transportemballagen består af
materialer, der kan genbruges. Sorter
dem i henhold til genbrugsanvisninger.
Blænd dem ikke sammen med
husholdningsaffald.

Transport

Behold original emballage til at
transportere produktet. Følg
instruktioner på emballagen. Hvis
du mangler den originale
emballage, pak apparatet i
bobleplast eller tyk pap og tape det
forsvarligt.
For at sikre, at grillrist og
bradepander ikke ødelægger
ovndøren, placer en stribe pap på
indersiden af døren så det holder
riste på plads. Tape ovndøren til
sidevægge.
Brug ikke døren eller håndtaget til
at løfte eller flytte apparatet.
BEMÆRK
Placer ikke andre genstande oven
på apparatet. Apparatet skal
transporteres opret.
Vigtigt
Undersøg, om der opstod
eventuelle skader på apparatet
under transporten.

Bortskaffelse af gammelt apparat

Bortskaffelse af et gammelt produkt
skal ske på en miljøvenlig måde.
Maskinen er mærket med WEEE
symbol for bortskaffelsesregler af
elektrisk og elektronisk udstyr. Det
betyder, at produktet skal behandles i
henhold til EU direktivet 2002/96/EC
om genvinding eller bortskaffelse på en
miljøvenlig mode. Kontakt lokale
myndigheder for yderligere information.
Kontakt din lokale forhandler eller
affaldscenter før aflevering samt for at
få yderligere information.
Før bortskaffelsen af produktet skal
netledningen klippes af og dørlåsen
(hvis eksisterer) gøres ubrugelig for at
sikre, at de ikke udgør fare for børn.
83 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading