Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vennligst les denne håndboken først.
Kjære kunde,
Vi vil gjerne at du oppnår best mulig ytelse med produktet som har blitt produsert
ved moderne fasiliteter og gjennomgått strenge kvalitetskontrollprosedyrer.
Derfor ber vi deg lese nøye gjennom denne brukerveiledningen før du bruker
produktet og beholde denne for fremtidig bruk. Hvis du gir produktet til noen
andre, gi brukerhåndboken videre, også.
Brukerhåndboken vil hjelpe deg til å bruke produktet på en hurtig og sikker
måte.
Vennligst les brukerhåndboken før du installerer og starter produktet.
Du må strengt overholde sikkerhetsinstruksjonene.
Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig for fremtidig bruk.
Les også andre dokumenter som medfølger produktet.
Vennligst merk at denne bruksanvisningen også kan gjelde for flere andre
modeller.
Forskjeller mellom modellene er uttrykkelig identifisert i veiledningen.
Symbolforklaringer
I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:
Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.
Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom.
Advarsel om elektrisk støt.
Advarsel mot risiko for brann.
Advarsel om varme overflater.

Advertisement

Table of Contents
loading