Download Print this page

Generell Informasjon; Oversikt - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
1

Generell informasjon

Oversikt

1
Brennerplate
2
Stekerist
3
Stekebrett
4
Nederste del
5
Håndtak
1
Termostatbryter
2
Funksjonsvelger
3
Varmeplate Venstra bak
4
Varmeplate Venstre fremre
6
Frontdør
7
Kontrollpanel
8
Hylleposisjoner
10
Lampe
5
Varmeplate Høyre fremre
6
Varmeplate Høyre bak
7
Termostatlampe
8
Varsellampe
51 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading