Download Print this page

Hävittäminen; Pakkausmateriaalin Hävittäminen; Vanhan Laitteen Hävittäminen - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Hävittäminen
Pakkausmateriaalin hävittäminen
Pakkausmateriaalit ovat vaarallisia
lapsille. Säilytä pakkausmateriaalit
turvallisessa paikassa lasten
ulottumattomissa.
Laitteen pakkausmateriaalit on
valmistettu kierrätettävistä
materiaaleista. Hävitä ne oikealla
tavalla, ja lajittele ne
kierrätysjäteohjeiden mukaisesti. Älä
hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Vanhan laitteen hävittäminen
Säilytä tuotteen alkuperäinen
pakkauslaatikko ja kuljeta se siinä.
Noudata laatikossa olevia ohjeita.
Jos alkuperäistä pakkauslaatikkoa
ei ole, pakkaa tuote kuplamuoviin
tai paksuun pahviin ja teippaa
hyvin.
Estääksesi uunin sisällä olevien
ritilän ja pellin vahingoittamasta
uunin luukkua, aseta pahviliuska
oven luukun sisälle peltien kohdalle.
Teippaa uunin luukku kiinni
sivuseinämiin.
Älä käytä luukkua tai kahvaa
tuotteen nostamiseen tai
siirtämiseen.
HUOMAUTUS
Älä aseta mitään esineitä lieden
päälle. Liesi on kuljetettava
pystyasennossa.
Tärkeää
Tarkista laitteen ulkoasu
mahdollisten kuljetuksen aikana
tapahtuneiden vaurioiden varalta.
Vanhan laitteen hävittäminen
Hävitä vanha laite
ympäristöystävällisellä tavalla.
Tässä laitteessa on sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun (WEE)
valikoivan lajittelun symboli. Tämä
tarkoittaa, että laitetta on käsiteltävä
Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY
mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää
tai purkaa pienimmällä ympäristön
kuormituksella. Saat lisätietoja
paikallisilta tai alueellisilta
viranomaisilta.
Ota yhteyttä paikalliseen
jälleenmyyjään tai kiinteiden jätteiden
keräyspisteeseen tuotteen
keräyspisteen selvittämiseksi.
Leikkaa pistoke irti ja tee oven lukko
(jos on) toimintakelvottomaksi ennen
tuotteen hävittämistä lapsille
vaarallisten tilantiden välttämiseksi.
106 | FI

Advertisement

Table of Contents
loading