Download Print this page

Lasten Turvallisuus; Sähkötöiden Turvallisuus; Käyttötarkoitus - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tärkeää
Pätevän henkilön on asennettava
tuote voimassa olevien säädösten
mukaisesti. Muuten takuu
mitätöityy.
Tärkeää
Laitetta ei ole tarkoitettu
käytettäväksi ulkoisella
ajastimella tai erillisellä
kaukosäätimellä.

Lasten turvallisuus

Sähkö- ja kaasulaitteet ovat
vaarallisia lapsille. Pidä lapset erossa
laitteesta sen ollessa käytössä äläkä
anna heidän leikkiä laitteella.
Laitteen kosketettavat osat
kuumentuvat, kun liesi on käytössä.
Pidä lapset loitolla liedestä, kunnes
se on jäähtynyt.
"VAROITUS Osat saattavat olla
kuumia grillin ollessa käytössä.
Lapset on pidettävä loitolla laitteesta."
Älä säilytä mitään esineitä lieden
yläpuolella lasten ulottuvilla.
Kun uunin luukku on auki, älä
aseta sille mitään painavia esineitä
äläkä anna lasten istua sillä. Liesi
voi kaatua tai luukun saranat voivat
vahingoittua.
Pakkausmateriaalit voivat olla
lapsille vaarallisia. Pidä
pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa. Hävitä kaikki
pakkauksen osat
ympäristöstandardien mukaisesti.
Lapsilukko
Lieden uuninluukussa on
lapsilukkojärjestelmä.
Avaa uuninluukku painamalla
muovipainiketta hieman alas ja
vetämällä luukun kahvasta.
Kun suljet luukun, lapsilukko lukittuu
itsestään.
Sähkötöiden turvallisuus
Viallinen sähkölaite on yksi
kotitalouksien yleisimmistä tulipalon
syistä.
Kaikki työt sähkölaitteilla ja
järjestelmillä on jätettävä
valtuutettujen, ammattitaitoisten
henkilöiden tehtäväksi.
Minkä tahansa vahingon sattuessa,
sammuta liesi ja irrota se
verkkovirrasta. Voit tehdä tämän
kytkemällä kotona sulakkeen pois
päältä.
Varmista, että sulakkeen virta on
yhteensopiva tuotteen kanssa.
Käyttötarkoitus
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskäyttöön. Kaupallinen käyttö
ei ole sallittu.
"VAROITUS: Tämä laite on tarkoitettu
vain ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esim. huoneen
lämmittämiseen."
Laitetta ei saa käyttää lautasten
lämmittämiseen grillivastuksen alla,
eikä sen kahvoihin saa ripustaa
pyyhkeitä, pesuliinoja jne., kuivamaan
tai lämpenemään.
Valmistaja ei ole vastuussa mistään
vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä
käytöstä tai käsittelystä.
Uunia voidaan käyttää sulattamiseen,
leivontaan, ruoan paistamiseen ja
grillaukseen.
102 | FI

Advertisement

Table of Contents
loading