Download Print this page

Underhåll Och Rengöring; Allmän Information; Rengöra Hällen; Rengöra Kontrollpanelen - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7
Underhåll och rengöring
Allmän information
Produktens servicelivslängd ökar och
vanliga problem minskar i omfattning
om produkten rengörs med jämna
mellanrum.
FARA
Risk för elektrisk kortslutning!
Koppla från elektriciteten för
rengöring av enheten för att
undvika elektrisk kortslutning.
FARA
Heta ytor kan orsaka
brännskador!
Låt enheten svalna före rengöring.
Rengör produkten noggrant efter
varje användning. På detta sätt är
det möjligt att enklare ta bort
tillagningsrester genom att undvika
att de bränns in nästa gång
apparaten används.
Inga speciella rengöringsmedel
behövs för rengöring av produkten.
Använd varmvatten med diskmedel,
en mjuk trasa eller svamp när du
rengör produkten, och torka den
sedan med en torr trasa.
Se alltid till att överskottsvätska
torkas bort ordentligt efter
rengöring och att eventuellt spill
omedelbart torkas torrt.
Använd inte rengöringsmedel som
innehåller syra eller klor när du
rengör rostfria ytor eller inox-ytor
och handtaget. Använd en mjuk
trasa med diskmedel (utan
slipmedel) för att torka dessa delar
rena, var noga med att torka i en
riktning.
ANMÄRKNING
Ytan kan skadas av vissa
rengöringsmedel.
Använd inte aggressiva
rengöringsmedel, skurpulver/-mjölk
eller några vassa föremål.
Viktigt
Använd inte ångrengörare för
rengöring.
Rengöra hällen
Elektriska hällar
1. Vrid av plattorna och vänta tills de
svalnar.
2. Vid behov rengör du plattorna med
ett rengöringsmedel (finns att köpa i
utvalda butiker).
3. Värm bara några minuter efter
rengöringen för att säkerställa att
övre delen har torkat.
4. Applicera ett tunt lager maskinolja
på hällens yta med jämna
mellanrum för att skydda den.
Rengöra kontrollpanelen
Rengör kontrollpanelen och
kontrollknapparna med en våt trasa
och torka dem torra.
ANMÄRKNING
Skada på kontrollpanelen!
Ta inte bort kontrollknapparna för
rengöring av kontrollpanelen.
45 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading