Download Print this page

Framtidig Transport; Bortskaffing Av Det Gamle Produktet - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Pakkematerialer for produktet er
produsert av resirkulerbare materialer.
Kast dem på riktig måte og sorter i
overensstemmelse med instruksjoner
for resirkulering av avfall. Ikke kast
dem sammen med normalt
husholdningsavfall.

Framtidig transport

Oppbevar apparatets opprinnelige
eske og transporter apparatet i
denne. Følg rettledningen som er
trykt på kartongen. Hvis du ikke har
den originale esken, pakk
produktet i bobleplast eller tykk
papp og tape godt.
For å forhindre at stekerist og brett
inne i ovnen skal skade ovnsdøren,
sette en stripe kartong på innsiden
av ovnsdøren slik at det samsvarer
med plasseringen av brettene. Lim
fast ovnsdøren til sideveggene.
Ikke bruk døren eller håndtaket til å
løfte eller flytte produktet.
MERK
Ikke plasser andre gjenstander på
toppen av komfyren. Apparatet må
transporteres stående.
Viktig
Kontroller det generelle utseendet
til produktet for skader som kan ha
oppstått under transport.
Bortskaffing av det gamle
produktet
Kast det gamle produktet på en
miljøvennlig måte.
Dette produktet har utvalgt
sorteringssymbol for avfall elektrisk og
elektronisk utstyr (WEEE). Dette betyr
at dette produktet må håndteres etter
EU-direktivet 2002/96/EC for å
resirkuleres eller demonteres for å
redusere virkningen på miljøet. For
ytterligere informasjon, vennligst ta
kontakt med lokale eller regionale
myndigheter.
Du kan forhøre deg med den lokale
agenten eller faste
avfallssorteringssentre i nærheten for å
få informasjon om riktig bortskaffing av
produktet.
Før bortskaffing av det gamle produktet
skal strømstøpselet kuttes av og
dørlåsen (hvis aktuelt) gjøres ubrukelig,
for å unngå faresituasjoner for barn.
60 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading