Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 26

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Läs denna bruksanvisning först.
Bästa kund,
Vi vill att du ska få bästa möjliga prestanda på din produkt, som har tillverkats i
moderna fabriker och gått igenom strikta kvalitetskontroller.
Därför råder vi dig att läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder
produkten och sparar den för framtida referens. Om du ger produkten till någon
annan ska du se till att bruksanvisning också följer med.
Bruksanvisningen hjälper dig att använda produkten på ett snabbt och
säkert sätt.
Läs bruksanvisningen innan du installerar och startar produkten.
Du måste följa säkerhetsinstruktionerna.
Förvara bruksanvisningen lättåtkomlig för framtida referens.
Läs även de övriga dokumenten som följer med produkten.
Kom ihåg att den här bruksanvisningen även kan gälla flera andra modeller.
Skillnader mellan modeller är uttryckligen angivna i den här bruksanvisningen.
Förklaring av symboler
I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Viktig information eller användbara användartips.
Varning för situationer som kan vara livsfarliga eller farliga för egendom.
Varning för elektrisk stöt.
Varning för brandrisk.
Varning för heta ytor.

Advertisement

Table of Contents
loading