Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 72

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Læs denne manual inden du tager ovnen i brug.
Kære kunde,
Vi ønsker at præsentere vores produkt, der er fremstillet i moderne faciliteter og
gennemgik vores strenge procedurer inden for kvalitetskontrol.
Vi anbefaler, at denne brugsanvisning læses grundigt inden ovnen tages i brug og
manualen opbevares til fremtidig reference. Hvis du giver produktet en anden
bruger, husk også at aflevere manualen.
Brugsanvisningen hjælper dig med at bruge produktet på en forsvarlig og
sikker måde.
Læs manualen inden ovnen installeres og tages i brug.
Følg nøje sikkerhedsvejledninger..
Opbevar manualen ved hånden for hurtig reference.
Læs også andre dokumenter vedlagt produktet.
Husk på, at manualen også gælder andre modeller.
Forskelle mellem modeller er synligt anmærket i manualen.
Symbolforklaringer
Følgende symboler er blevet brugt i denne manual:
Vigtige informationer eller brugertips.
Advarsel mod farlige situationer med hensyn til liv og ejendomskader.
Advarsel mod elektrisk stød.
Advarsel mod brandrisiko.
Advarsel mod varme overflader.

Advertisement

Table of Contents
loading