Download Print this page

Sikkerhed For Børn; Sikkerhed Under Arbejde Med Elektricitet; Brug Af Ovnen - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vigtigt
Dette apparat er ikke beregnet til
betjening med en ekstern timer
eller en separat fjernbetjening.
Sikkerhed for børn
El- og gasprodukter produkter er
farlige for børn. Hold børn væk fra
produktet, når det kører, og lad
dem ikke lege med produktet.
Tilgængelige dele af apparatet vil
blive varme, når apparatet er i brug,
og indtil apparatet er kølet ned,
skal børn holdes væk.
"CAUTION ITilgængelige dele kan
blive varme når grillen benyttes.
Små børn skal holdes væk."
Opbevar ikke noget over apparatet,
som børn gerne vil have fat i.
Når lågen er åben, skal du ikke
lægge tunge genstande oven på
den og ikke lade børn sidde på
den. Det kan forårsage væltning,
eller lågehængslerne kan blive
beskadigede.
Emballagematerialerne vil være
farlige for børn. Hold
emballagematerialerne væk fra
børn. Sørg for at bortskaffe alle
emballagedelene i henhold til
miljøstandarderne.
Børnelås
Komfuret har et børnesikringssystem
på ovnlågen.
For at åbne ovnlågen skal du skubbe
plasticknappen let ned og trække i
lågehåndtaget.
Når lågen lukkes, låses børnelåsen af
sig selv.
Sikkerhed under arbejde med
elektricitet
Defekt elektrisk udstyr er en af de
største årsager til brand i private
husholdninger.
Al arbejde på elektrisk udstyr må
kun udføres af autoriseret
fagperson.
I tilfælde af skader skal produktet
slukkes og frakobles strømmen.
Slå sikringen fra.
Sørg for, at sikringen er passende
til apparatet.

Brug af ovnen

Apparatet er fremstillet til brug i private
husholdninger. Brug i erhvervsmæssigt
øjemed er ikke tilladt.
"ADVARSEL: Dette apparat er kun til
madlavning. Det kan ikke anvendes til
andre formål, for eksempel til
opvarmning af rummet."
Apparatet er ikke beregnet til
opvarmning af tallerkener, tørring af
håndklæder, opvaskekluder og lignede
ved hængning dem på håndtag og til
opvarmning.
Producenten fraskriver sig ethvert
ansvar for skader forårsaget af forkert
brug eller håndtering af maskinen.
Ovnen kan bruges til optøning, bagning,
stegning og grilning af mad.
79 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading