Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ANMÄRKNING
Om hällen är försedd med
hällplattor med
snabbvärmningsfunktion kommer
relevant platta att markeras med en
röd punkt.
Överhettningsskydd
1000 Plattor med en effekt som
överstiger 1 000 W är utrustade med
överhettningsskydd.
Överhettningsskyddet minskar effekten
för plattorna i följande fall:
Det finns ingen kastrull eller panna
på hällen.
Det finns en tom kastrull eller
panna på hällen.
Undersidan av kastrullen eller
pannan är inte plan.
Slå på plattorna
Använd plattornas knappar för
använda plattorna. Flytta plattornas
knappar till relevant nivå för att få
önskad tillagningsnivå.
Tillagning
1
snivå
uppvärmning
Slå av plattorna
Vrid plattans knapp till positionen AV
(överst).
41 | SV
2 — 3
4 — 6
stuvning,
kokning,
tillagning
stekning

Advertisement

Table of Contents
loading