Download Print this page

Slik Brukes Komfyren; Generell Informasjon Om Koking; Bruk Av Komfyren - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5

Slik brukes komfyren

Generell informasjon om
koking
FARE
Fare for brann ved overopphetet
olje!
Når du varmer olje, ikke la den stå
uten tilsyn.
Gjør aldri forsøk på å slukke
brannen med vann! Når olje
antennes, dekk straks til kokekaret
eller pannen med et lokk. Slå av
komfyren hvis det er trygt å gjøre
dette, og ring brannvesenet.
Før du steker mat, skal den alltid
tørkes godt og plasseres i varm
olje. Frossen mat skal tines helt før
steking.
Ikke dekk til kokekaret du bruker
når du varmer opp olje.
Plasser pannene og karene på en
måte slik at håndtakene ikke er
over komfyren for å forhindre
oppvarmingen av håndtakene. Ikke
plasser ubalanserte kar og kar som
lett velter på komfyren.
Ikke plasser tomme kar og panner
på kokesoner som er påslått. De
kan bli skadet.
Hvis du slår på en kokesone uten
en kasserolle eller panne på den,
vil dette forårsake skade på
produktet. Slå av kokesonene etter
at matlagingen er fullført.
Etter som overflaten på produktet
kav være varm, ikke plasser plast-
og aluminiumkar på det.
Slike kasseroller skal ikke brukes til
å beholde maten, heller.
Bruk kun flatbunnede panner eller
kokekar.
Tilsett passende mengde mat i
panner og kar. Dermed trenger du
ikke å gjøre noen unødvendig
rengjøring ved å forhindre at
rettene koker over.
Ikke legg lokk fra kar eller panner
på kokesonene.
Plasser pannene på en slik måte at
de sentreres på kokesonen. Når du
vil flytte pannen til en annen
kokesone, løft den og plasser den
på kokesonen du ønsker i stedet
for å skyve den.

Bruk av komfyren

1
Varmeplate 14-16 cm
2
Varmeplate 18-20 cm
3
Varmeplate 14-16 cm
4
Varmeplate 18-20 cm er liste for
anbefalt diameter på kjelene som
skal brukes med de tilhørende
brennerne.
Bruke kokeplater
Komfyrknottene kan dreies i begge
retninger på en måte som vil gi
temperaturkontroll i trinn.
63 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading