Download Print this page

Vedlikehold Og Stell; Generell Informasjon; Rengjøre Komfyren; Rengjøring Av Kontrollpanel - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7

Vedlikehold og stell

Generell informasjon

Levetiden på produktet blir lengre og
problemer som oppstår hyppig,
reduseres hvis det rengjøres ved
regelmessige intervaller.
FARE
Fare for elektrisk sjokk!
Koble fra strømmen før rengjøring
av apparatet for å unngå elektrisk
sjokk.
FARE
Varme overflater kan forårsake
forbrenninger!
La enheten kjøles ned før
rengjøring.
Rengjør produktet grundig etter
hver gangs bruk. På denne måten
er det lettere å fjerne kokerester,
og dermed unngås det at de
brenner fast neste gang produktet
brukes.
Ingen spesielle rengjøringsmidler
er nødvendige for å rengjøre
produktet. Bruk varmt vann med
flytende vaskemiddel, en myk klut
eller svamp til å rengjøre produktet
og tørke det med en tørr klut.
Sikre alltid at overflødig væske
tørkes godt av etter rengjøring og
at alt søl tørkes opp umiddelbart.
Ikke bruk rengjøringsmidler som
inneholder syre eller klorid til å
rengjøre overflatene i rustfritt stål
eller inox, samt håndtaket. Bruk en
myk klut med et flytende
rengjøringsmiddel (ikke skurende)
til å tørke rent på disse delene,
pass på å tørke i én retning.
MERK
Overflaten kan skades av
rengjøringsmidler eller
rengjøringsmaterialer.
Ikke bruk aggressive
rengjøringsmidler,
rengjøringspulver/melk eller skarpe
gjenstander.
Viktig
Ikke bruk damprengjørere til
rengjøringen.
Rengjøre komfyren
Elektriske komfyrer
1. Slå av varmeplatene og vent inntil
de kjøles ned.
2. Ved behov, rengjør platene med et
rengjøringsmiddel
(rengjøringsmiddel/mykningsmiddel
er tilgjengelig spesialbutikker).
3. Varm opp kun i noen få minutter
etter rengjøring for å få toppdelen
tørket.
4. Påfør regelmessig et tynt lag
maskinolje på toppoverflaten av
komfyren for å beskytte den.
Rengjøring av kontrollpanel
Rengjør kontrollpanelet og
kontrollknottene med en våt klut, og
tørk så de blir tørre.
68 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading