Download Print this page

Feilsøking - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8
Feilsøking
Ovnen avgir damp når den er i bruk.
Det er normalt at damp kommer ut under bruk. Dette er ingen feil.
Vanndråper oppstår ved steking.
Dampen som oppstår i løpet av steking kan kondensere og danne vanndråper når den
treffer kalde overflater på produktet. Dette er ingen feil.
Produktet virker ikke.
Strømsikringen er defekt eller har blitt
utløst.
Ovnslyset virker ikke.
Ovnslampen er defekt.
Strømmen er frakoblet.
Ovnen varmes ikke opp.
Funksjone og/eller temperaturen er ikke
innstilt.
Strømmen er frakoblet.
Viktig
Forhør deg med den autoriserte serviceagenten eller forhandleren der du har
kjøpt produktet hvis du ikke kan ordne problemet selv om du har gjennomført
instruksjonene i dette avsnittet. Gjør aldri forsøk på å reparere et defekt produkt
selv.
Kontroller sikringene i sikringsboksen. Ved
behov, skift ut eller tilbakestill dem.
Skift ut ovnspæren.
Kontroller om det finnes strøm. Kontroller
sikringene i sikringsboksen. Ved behov,
skift ut eller tilbakestill sikringene.
Still inn funksjonen og temperaturen med
funksjons- og/eller
temperaturknotten/tasten.
Kontroller om det finnes strøm. Kontroller
sikringene i sikringsboksen. Ved behov,
skift ut eller tilbakestill sikringene.
71 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading