Download Print this page

Rengjøre Ovnen; Fjerne Ovnsdøren; Utskifting Av Ovnspæren - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MERK
Skade på kontrollpanelet!
Ikke fjern kontrollbryterne for
rengjøring av kontrollpanelet.
Rengjøre ovnen
Rengjøre sideveggen
For å rengjøre sideveggen løsne de 4
skruene på stålstativet. Etter rengjøring,
monter stålstativet fast til ovnen på nytt.
Rengjør ovnsdøren
For å rengjøre ovnsdøren bruk varmt
vann med flytende vaskemiddel, en
myk klut eller svamp til å rengjøre
produktet og tørke det med en tørr klut.
Viktig
Ikke bruk aggressive skurende
rengjøringsmidler eller skraper for
å rengjøre ovnsdøren. De kan ripe
opp overflaten og ødelegge
glasset.
Fjerne ovnsdøren
Ovnsdøren kan fjernes for å kunne
rengjøre innsiden av ovnen på enkel
måte.
1. Åpne ovnsdøren helt.
2. Trykk på hengselklemmen som
befinner seg på begge sidene av
døren bakover.
1
Hengselklemme
2
Hengsel
3. Flytt ovnsdøren til lett skrånende
posisjon.
4. Løft ovnsdøren fremover med
begge hender.
5. Når du fullfører rengjøringen, utfør
samme prosedyre i motsatt
rekkefølge for åpne reinstallere
ovnsdøren.
Når du fullfører rengjøringen, utfør
samme prosedyre i motsatt rekkefølge
for åpne reinstallere ovnsdøren.
Utskifting av ovnspæren
FARE
Varme overflater kan forårsake
forbrenninger!
Pass på at apparatet er skrudd av
og nedkjølt for å unngå risikoen for
elektrisk støt.
69 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading