Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 93

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vigtigt
Lampen består af en speciel pære,
der kan tåle opvarmning op til
300 °C. Se Tekniske
specifikationer, side 75 for detaljer.
Pæren kan fås hos autoriserede
serviceagenter.
BEMÆRK
Lampens position kan variere fra
den viste.
Hvis din ovn er udstyret med en
rund lampe:
1. Afbryd produktet fra lysnettet.
2. Drej glasdækslet mod uret for at
fjerne det.
3. Fjern ovnpæren ved at dreje den
mod uret og skift den ud.
4. Sæt glasdækslet tilbage på plads.
93 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading