Download Print this page

Fejlafhjælpning - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8
Fejlafhjælpning
Ovnen udlede damp, når den er i brug.
Det er normalt, at der kommer damp ud under betjening. Dette er ikke en fejl.
Der forekommer vanddråber under madlavning
Dampen, der opstår under madlavning, kan kondensere og danne små vanddråber, når
det rammer kolde overflader på produktet. Dette er ikke en fejl.
Produktet virker ikke.
Hovedsikringen er defekt eller er slået fra.
Ovnlyset virker ikke.
Ovnlampen er defekt.
Strømmen er afbrudt.
Ovnen varmer ikke.
Funktion og/eller Temperatur er ikke
indstillet.
Strømmen er afbrudt.
Vigtigt
Konsulter den autoriserede servicemand eller forhandler, hvor du har købt
produktet, hvis du ikke kan afhjælpe problemet, selv om du har udført
instruktionerne i dette afsnit. Forsøg aldrig selv at reparere et defekt produkt.
Kontroller sikringerne i sikringsskabet.
Udskift eller nulstil dem, hvis det er
nødvendigt.
Udskift ovnlampen.
Kontroller om der er strøm. Kontroller
sikringerne i sikringsskabet. Udskift eller
nulstil dem, hvis det er nødvendigt.
Indstil funktion og temperatur med
knappen/tasten Funktion og/eller
Temperatur.
Kontroller om der er strøm. Kontroller
sikringerne i sikringsskabet. Udskift eller
nulstil dem, hvis det er nødvendigt.
94 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading