Download Print this page

Installation; Inden Installering - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3

Installation

Produktet skal installeres af en
kvalificeret person i overensstemmelse
med gældende regler. I modsat fald
bortfalder garantien. Producenten
fraskriver sig ethvert ansvar for skader
forårsaget af handlinger udført af ikke
autoriserede personer og ugyldiggøre
garantien.
Vigtigt
Forberedelse af opstilllingsplads og
elektrisk og gasinstallation er
kundens ansvar.
FARE
Apparatet skal installeres i
overensstemmelse med gældende
regler.
FARE
Forud for installationen skal
apparatet undersøges og beses
om det ikke er beskadiget. Hvis
ja, installer ikke apparatet.
Beskadigede produkter kan udgøre
fare for din sikkerhed.

Inden installering

For at sikre, at de kritiske luftspalter
bevares under produktet anbefaler vi,
at dette produkt monteres på en fast
bund, og at fødderne ikke synker ned i
et tæppe eller et blødt gulv.
Køkkengulvet skal kunne bære
apparatets vægt samt den ekstra vægt
fra gryder, potter, pander, bageplader
og mad.
Det kan anvendes med kabinetter
på hver side, men for at få en
mindste afstand på 400 mm over
kogepladeniveau, skal der tillades
en sideafstand på 65 mm mellem
apparatet og væg, skillevæg eller
højt skab.
Kan også anvendes fritstående.
Minimum afstand over kogepladen
skal være på 750 mm.
(*) Hvis der skal installeres en
emhætte over ovnen, læs
producentens instruktioner
angående installationshøjde (min.
650 mm).
Apparatet svarer til udstyr klasse 1,
dvs. det kan placeres med bageste
og den eneside mod køkkenvægge,
køkkenmøbler eller udstyr af
enhver størrelse. Køkkeninventar
eller -udstyr på den anden side
kan være af samme størrelse eller
mindre.
Alt køkkeninventar ved siden af
apparatet skal være
80 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading