Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 85

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Elektrisk ovn
1. Tag alle bageplader og riste ud af
ovnen.
2. Luk ovndøren.
3. Vælg indstillingen "Statisk"
4. Vælg den højeste grilltemperatur.
Se Brug af den elektriske ovn,
side 88.
5. Lad ovnen køre i ca. 30 minutter.
6. Sluk for ovnen; se Brug af den
elektriske ovn, side 88
Grill
1. Tag alle bageplader og riste ud af
ovnen.
2. Luk ovndøren.
3. Vælg den højeste grilltemperatur.
Se Betjening af grillen, side 90.
4. Lad den køre i ca. 30 minutter.
5. Sluk for grillen; se Betjening af
grillen, side 90
Kogeplade
1. Evt. produktionsrester eller
beskyttelseslag skal brændes af
inden den første anvendelse. Tænd
for kogepladen ved
mellemtemperatur i 8 minutter inden
du stiller en gryde på den. Der må
ikke placeres beholdere eller gryder
på kogepladen under denne
procedure.
Vigtigt
Der kan afgives lugt og røg under
den første opvarmning. Sørg for
god ventilation.
85 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading