Download Print this page

Installasjon; Før Installasjon - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3

Installasjon

Produktet må installeres av en
kvalifisert person i samsvar med
gjeldende forskrifter. Ellers vil
garantien gjøres ugyldig. Produsenten
skal ikke holdes ansvarlig for skader
som oppstår fra prosedyrer som
utføres av uautoriserte personer, og
dette kan gjøre garantien ugyldig.
Viktig
Klargjøring av plassering og
elektrisk installasjon og
gassinstallasjon av produktet er
kundens ansvar.
FARE
Produktet må installeres i
overensstemmelse med de lokale
gass- og/eller
elektrisitetsforskriftene.
FARE
Før installasjon, kontroller
visuelt om produktet har noen
defekter.
Hvis dette er tilfelle, må det ikke
installeres Skadede produkter vil
utgjøre potensielle farer for din
sikkerhet.
Før installasjon
For å sikre at kritiske lufteåpninger
opprettholdes under produktet,
anbefaler vi at dette produktet
monteres på en solid base og at
føttene ikke synker inn i et teppe eller
mykt gulvbelegg.
Kjøkkengulvet må være i stand til å
bære vekten av enheten pluss den
ekstra vekten av kokekar og bakevarer
og mat.
Den kan brukes med skap på
begge sider, men det skal være en
minimumsavstand på 400 mm over
komfyren og en sideklaring på
65mm mellom apparatet og alle
vegger, deler eller høye skap.
Den kan også brukes frittstående.
La det være en minimumsavstand
på 750 mm over ovnens overflate.
(*) Hvis det skal monteres en
kjøkkenvifte over komfyren, se
produsentens instruksjoner for
installasjonshøyden (min. 650 mm).
Apparatet tilsvarer innretning i
klasse 2, dvs. den kan plasseres
med bakenden og én side til
kjøkkenveggene, kjøkkeninventar
eller utstyr av hvilken som helst
størrelse. Kjøkkeninventar eller
utstyr kan på den andre siden kun
være av samme størrelse eller
mindre.
Alt kjøkkeninventar ved siden av
apparatet må være
varmebestandig (opptil 100 °C min.)
57 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading