Download Print this page

Vedligeholdelse Og Pleje; Generelle Informationer; Rengør Omkring Blusset; Rengøring Af Kontrolpanel - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7

Vedligeholdelse og pleje

Generelle informationer

Produktets levetid øges og frekvente
problemer vil nedsættes, hvis produktet
rengøres med regelmæssige intervaller.
FARE
Risiko for elektrisk stød!
Afbryd elektriciteten før rengøring
af apparatet for at undgå elektrisk
stød.
FARE
Varme overflader kan forårsage
forbrændinger!
Lad enheden køle ned, før du
rengør den.
Rengør produktet grundigt efter
hver brug. På den måde vil det
være muligt at fjerne
madlavningsrester nemmere, og
på den måde undgå, at de
brænder på næste gang, komfuret
bruges.
Der skal ikke bruges specielle
rengøringsmidler for at rengøre
enheden. Brug varmt vand med
opvaskemiddel, en blød klud eller
svamp til at rengøre produktet og
tør det efter med en tør klud.
Sørg altid for, at al overskydende
væske bliver tørret grundigt af efter
rengøring og at spild bliver tørret af
straks.
Undlad at bruge rengøringsmidler,
der indeholder syre eller klor, til at
rengøre rustfri stål overflader og
håndtaget. Brug en blød klud med
et flydende rengøringsmiddel (ikke
skurende) til at tørre disse dele
rene, idet man skal være
opmærksom på kun at tørre i én
retning.
BEMÆRK
Overfladen kan blive ødelagt af
nogle rengøringsmidler eller
rengøringsmaterialer.
Brug ikke aggressive
rengøringsmidler,
skurepulver/rensemælk eller nogle
skarpe genstande.
Vigtigt
Brug ikke damprensere til
rengøring.
Rengør omkring blusset.
Elektriske plader
1. Sluk for kogepladerne og vent, til de
køler ned.
2. Om nødvendigt, rengør pladerne
med en rengøringsmiddel (du kan
købe
rengøringsmindler/blødgøringsmidle
r i specialbutikker).
3. Varm kun op i et par minutter efter
rengøring for at få topsektionen
tørret.
4. Påsmør regelmæssigt et tyndt lag
maskinolie på kogepladens øverste
overflade for at beskytte den.
Rengøring af kontrolpanel
Rengør kontrolpanelet og taster med
en våd klud og tør dem af.
91 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading