Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 87

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Anvendelse af kogeplader
Komfurets knapper kan drejes i begge
retninger på en måde, der giver
temperaturbetjeningen i trin.
BEMÆRK
Hvis komfuret er udstyret med
varmeplader med Boosterfunktion,
vil den relevante kogeplade være
markeret med en rød prik.
Overophedningsbeskyttelse
1000 Kogeplader med en effekt på
over 1000 W er udstyret med en
overophedningsbeskyttelse.
Overophedningsbeskyttelsen reducerer
kogepladens effekt i følgende tilfælde:
Der er ingen gryde eller pande på
kogepladen.
Der er en tom gryde eller pande på
kogepladen.
Bunden på gryden eller panden er
ikke flad.
Tænd for kogepladerne
Brug kogepladernes knapper til at
betjene kogepladerne. Flyt
kogepladernes knap til det relevante
niveau for at opnå det ønskede
madlavningsniveau.
Madlavning-
sniveau
Sluk for kogepladerne
Drej kogeplade knappen til OFF
(øverst) position.
87 | DA
1
2 — 3
varmer
småkoger
, koger
4 — 6
koger,
steger

Advertisement

Table of Contents
loading