Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 62

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ADVARSEL
Varme overflater kan forårsake
forbrenninger!
Ikke berør de varme overflatene på
enheten. Hold barn på avstand fra
enheten, og bruk ovnshansker.
Elektrisk komfyr
1. Fjern alle bakebrett og stekeristen
fra ovnen.
2. Lukk ovnsdøren.
3. Velg posisjonen "Statisk".
4. Velg høyeste effekt på grillen; se
Slik bruker du den elektriske ovnen,
side 65.
5. Bruk ovnen i omtrent 30 minutter.
6. Slå av ovnen, se Slik bruker du den
elektriske ovnen, side 65
Grillovn
1. Fjern alle bakebrett og stekeristen
fra ovnen.
2. Lukk ovnsdøren.
3. Velg høyeste effekt på grillen; se
Slik bruker du grillen, side 67.
4. Bruk ovnen i omtrent 30 minutter.
5. Slå av grillen, se Slik bruker du
grillen, side 67
Varmeplate
1. Alle produksjonsrester eller
beskyttelseslag må brennes av før
første gangs bruk. Bruk
varmeplaten ved middels
temperatur i 8 minutter uten at det
står noen gryte på den. Ingen
grytere eller beholdere skal settes
på varmeplaten under denne
prosedyren.
Viktig
Lukt og røyk kan oppstå ved første
oppvarming. Sørg for god
utluftning.
62 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading