Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 70

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Viktig
Ovnslampen er en spesiell elektrisk
lyspære som kan tåle opp til
300 °C. Se Tekniske
spesifikasjoner, side 52 for detaljer.
Ovnspærene kan fås fra den
autoriserte serviceagenten.
MERK
Posisjonen på lampen kan variere
fra figuren.
Hvis ovnen din er utstyrt med en
rund pære:
1. Koble produktet fra
strømforsyningen.
2. Drei glassdekselet mot klokken for å
fjerne det.
3. Fjern ovnslampen ved å dreie den
mot klokken, og skift den ut med en
ny.
4. Sett på plass glassdekselet.
70 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading