Download Print this page

Brug Af Kogepladen; Generelle Informationer Om Madlavning; Anvendelse Af Komfuret - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
5

Brug af kogepladen

Generelle informationer om
madlavning
FARE
Risiko for brand ved
overophedet olie!
Hvis du varmer olie, må du ikke
efterlade det uden opsyn.
Forsøg aldrig at slukke ilden
med vand! Hvis der er gået ild i
olien, skal man straks tildække
gryden eller panden med et låg.
Sluk for kogepladen, hvis det er
sikkert, og ring til brandvæsnet.
Inden mad steges, skal de altid
tørres godt og placeres forsigtigt
ned i den varme olie. Sørg for
komplet optøning af frossen mad
inden stegning.
Tildæk ikke beholderen, du bruger,
når der varmes olie.
Placer pander og gryder på en
måde, så deres håndtag ikke er
over kogepladen for at forhindre
opvarmning af håndtagene. Undlad
at placere ubalancerede og
beholdere, der nemt vælter, på
komfuret.
Undlad at placeres tomme gryder
og pander på kogezoner, der er
tændt. De kan blive ødelagt.
Betjening af en kogezone uden en
gryde eller pande på den vil
forårsage skade på produktet. Sluk
for kogezonerne, når
madlavningen er afsluttet.
Da produktets overflade kan være
varm, skal der ikke sættes plastic-
og aluminiumsbeholdere på det.
Sådanne beholdere bør heller ikke
bruges til opbevaring af mad.
Brug kun fladbundede gryder eller
pander.
Put en passende mængde mad i
gryder eller pander. Så behøver du
ikke lave unødvendig rengøring,
idet du hermed forhindrer maden i
at koge over.
Put ikke gryde- eller pandelåg på
kogezonerne.
Placer gryderne på en sådan måde,
at de står midt på kogezonen. Når
du vil flytte gryden hen på en
anden kogezone, så løft den og
placer den på den kogezone, du vil,
istedet for at lade den glide.

Anvendelse af komfuret

1
Varmeplade 14-16 cm
2
Varmeplade 18-20 cm
3
Varmeplade 14-16 cm
4
Varmeplade 18-20 cm er en liste
over anbefalet diameter for gryder,
der bruges på de relaterede
brændere.
86 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading