Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 64

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MERK
Hvis komfyren er utstyrt med
varmeplater med booster-funksjon,
vil den relevanten varmeplaten
markeres med en rød prikk.
Overopphetingsvern
1000 Plater med en effekt på mer enn
1000 W er utstyrt med et
overopphetingsvern.
Overopphetingsvernet reduserer
effekten til varmeplaten i de følgende
tilfellene:
Det er ingen kar eller kasserolle på
varmeplaten.
Det finnes et tomt kar eller
kasserolle på varmeplaten.
Bunnen av karet eller kasserollen
er ikke flat.
Slå på varmeplatene
Bruk varmeplateknottene til å betjene
varmeplatene. Flytt varmeplateknotten
til det relevante nivået for å oppnå det
ønskede matlagingsnivået.
Kokenivå 1
oppvarming koking,
Slå av varmeplatene
Drei varmeplateknotten til AV-stilling
(opp).
64 | NO
2 — 3
4 — 6
koking,
varming
frittering

Advertisement

Table of Contents
loading