Download Print this page

Rengøring Af Ovnen; Således Tages Ovnlågen Af; Udskiftning Af Ovnpære - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
BEMÆRK
Beskadigelse af betjeningspanelet!
Tag ikke betjeningsknapperne af
for at rengøre betjeningspanelet.
Rengøring af ovnen
For rengøring af siden
For at rengøre ovnens side skrues de 4
skruer af på stålstativet. Efter
rengøring samles monteres stålstativet
på ovnen igen.
Rens ovnlågen
For at rengøre ovnlågen, brug varmt
vand med opvaskemiddel, en blød klud
eller svamp til at rengøre produktet og
tør det efter med en tør klud.
Vigtigt
Undlad at bruge hård skuremidler
eller skarpe metalskrabere til at
rengøre ovnlågen. De ville ridse
overfladen og ødelægge glasset.
Således tages ovnlågen af.
Ovnlågen kan tages af for en nem
rengøring af ovnens indvendige del.
1. Åbn ovnlågen helt.
2. Tryk hængselsholderne, der er
placeret på begge sider af lågen,
tilbage.
1
Hængselsholder
2
Hængsel
3. Flyt ovnlågen til en let skrånende
position.
4. Løft lågen fremad med begge
hænder.
5. Når du er færdig med rengøring,
foretages samme procedure i
modsat rækkefølge for at
genmontere lågen.
Når du er færdig med rengøring,
foretages samme procedure i modsat
rækkefølge for at genmontere lågen.
Udskiftning af ovnpære
FARE
Varme overflader kan forårsage
forbrændinger!
Sørg for at apparatet er slukket og
kølet ned for at undgå risikoen for
et elektrisk stød.
92 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading