Download Print this page

Förberedelser Tips För Att Spara Energi; Initial Användning; Den Första Rengöringen Av Produkten38; Initial Uppvärmning - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
Förberedelser
Tips för att spara energi
Följande information hjälper dig att
använda enheten på ett ekologiskt sätt
och spara energi:
Använd mörka eller emaljerade
kärl i ugnen eftersom
värmeöverföringen blir bättre.
När du tillagar dina rätter utför du
en förvärmning om detta
rekommenderas i
bruksanvisningen eller receptet.
Öppna inte luckan för ofta under
tillagningen.
Försök att inte tillaga mer än en
rätt i ugnen samtidigt. Du kan
tillaga eller placera två kokkärl på
ugnsgallret.
Tillaga mer än en rätt i följd. Ugnen
är då redan varm.
Du kan spara energi genom att
stänga av ugnen i några minuter
innan tillagningstiden är slut.
Öppna inte ugnsluckan.
Tina upp fryst mat före tillagning.
Använd kastruller/pannor med lock
för tillagningen. Om det inte finns
några lock kan energiförbrukningen
öka med 4 gånger.
Välj den brännare som passar bäst
för kastrullens undersida. Välj alltid
rätt kastrullstorlek för dina rätter.
Stora kastruller kräver mer energi.
Se till att använda kastruller med
platt botten vid tillagning med
elektriska hällar.
Kastruller med tjock botten ger
bättre värmeledning. Du kan få
energibesparingar på upp till 1/3.
Kastruller och kärl måste passa
med brännarna. Undersidan av
kastruller och kärl får inte vara
mindre än brännaren.
Håll brännarna och kastrullernas
undersida rena. Smuts minskar
värmeledningen mellan brännaren
och kastrullens undersida.
För långa tillagningar kan du
stänga av brännaren 5 eller 10
minuter före tillagningstidens slut.
Du kan uppnå energibesparingar
på upp till 20 % genom att använda
restvärme.
Initial användning
Den första rengöringen av
produkten
ANMÄRKNING
Ytan kan skadas av vissa
rengöringsmedel.
Använd inte aggressiva
rengöringsmedel, skurpulver/-mjölk
eller några vassa föremål.
1. Avlägsna allt förpackningsmaterial.
2. Torka av ytorna på produkten med
en fuktig trasa eller svamp och torka
sedan med en torr trasa.
Initial uppvärmning
Värm upp enheten i omkring 30
minuter och slå sedan av den. På det
här sättet bränns matrester bort och
avlägsnas.
VARNING
Heta ytor kan orsaka
brännskador!
Rör inte vid enhetens heta ytor.
Håll barn borta från enheten och
använd ugnshandskar.
38 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading