Download Print this page

Kunnossapito Ja Huolto; Yleisiä Tietoja; Lieden Puhdistaminen; Ohjauspaneelin Puhdistaminen - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7

Kunnossapito ja huolto

Yleisiä tietoja
Laitteen käyttöikä pitenee ja yleiset
ongelmat vähenevät, jos tuote
puhdistetaan säännöllisesti.
VAARA
Sähköiskuvaara!
Kytke liedestä sähkö pois ennen
puhdistamista sähköiskun
välttämiseksi.
VAARA
Kuumat pinnat voivat aiheuttaa
palovammoja!
Anna lieden jäähtyä ennen kuin
puhdistat sen.
Puhdista tuote säännöllisesti
jokaisen käyttökerran jälkeen. Näin
ruokajäämät on mahdollista
poistaa helpommin ja välttää niiden
palaminen kiinni, kun liettä
käytetään seuraavan kerran.
Lieden puhdistamiseen ei tarvita
erityisiä puhdistusaineita. On
suositeltavaa käyttää lämmintä
vettä ja pesuaineliuosta, pehmeää
liinaa tai sientä ja käyttää
kuivaukseen kuivaa liinaa.
Varmista aina että ylimääräinen
neste pyyhitään aina hyvin pois
puhdistuksen jälkeen ja roiskeet
kuivataan välittömästi.
Älä käytä happoja tai kloridia
ruostumattoman teräksen tai
lasipintojen ja kahvan
puhdistukseen. Käytä pehmeää
liinaa ja nestepesuainetta (ei
hankaavaa) noiden osien
puhtaaksi pyyhkimiseen. Muista
pyyhkiä vain yhteen suuntaan.
HUOMAUTUS
Jotkut pesuaineet tai
puhdistusmateriaalit voivat
vahingoittaa pintoja.
Älä käytä syövyttäviä pesuaineita,
puhdistujauhetta/maitoa tai mitään
teräviä esineitä.
Tärkeää
Älä käytä puhdistamiseen
höyrypuhdistimia.

Lieden puhdistaminen

Sähköliedet
1. Sammuta keittolevyt ja odota niiden
jäähtymistä.
2. Puhdista levyt tarvittaessa
puhdistusaineella
(puhdistus/hoitoaineet, joita on
saatavilla erikoisliikkeistä).
3. Kuumenna vain muutama minuutti
puhdistamisen jälkeen, jotta niiden
yläosa kuivuu.
4. Levitä ohut kerros ompelukoneöljyä
säännöllisesti lieden pinnalle, jotta
sen pinta on suojattu.
Ohjauspaneelin
puhdistaminen
Puhdista ohjauspaneeli ja
ohjainvalitsimet kostealla liinalla ja
pyyhi ne kuivaksi.
114 | FI

Advertisement

Table of Contents
loading