Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 82

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Strømtilførselsdataene skal svare til de
data, der er angivet på enhedens
typeskilt. Mærkepladenkan ses, enten
når lågen eller det nederste dæksel
åbnes, eller den er placeret på
enhedens bagvæg, afhængigt af
produkttype.
Produktets strømkabel skal overholde
værdierne i tabellen "Tekniske
specifikationer".
FARE
Risiko for elektrisk stød!
Inden der startes noget arbejde
med den elektriske installation,
skal produktet afbrydes fra
strømforsyningsnettet.
Tilslutning af strømkabel
1. Hvis det ikke er muligt at afbryde
alle polerne i forsyningsstrømmen,
skal der tilsluttes en
afbrydelsesenhed med mindst 3
mm berøringsfrigang (sikringer,
ledningssikkerhedskontakter,
kontaktorer), og alle polerne til
denne afbrydelse skal være
tilstødende til (ikke over) produktet i
overensstemmelse med IEE
direktiverne. Undladelse af at følge
denne instruktion kan forårsage
driftsmæssige problemer og
udgyldiggøre produktgarantien.
Der anbefales ekstra beskyttelse ved
en reststrømsafbryder.
Hvis der følger et kabel med
produktet:
2. For enkeltfaset tilslutning,skal
ledningerne tilsluttes som
identificeret nedenfor:
Brunt kabel = L (fase)
Blåt kabel = N (neutralt)
Grøn/gul ledning = (E)
3. Ved dobbeltfaset tilslutning skal
ledningerne tilsluttes som
identificeret nedenfor:
Brunt kabel = L1 (fase 1)
Brunt kabel = L2 (fase 2)
Blåt kabel = N (neutralt)
Grøn/gul ledning = (E)
4. Ved trefaset tilslutning skal
ledningerne tilsluttes som
identificeret nedenfor:
Brunt kabel = L1 (fase 1)
Brunt kabel = L2 (fase 2)
Brunt kabel = L3 (fase 3)
Blåt kabel = N (neutralt)
Grøn/gul ledning = (E)
Skub produktet mod
køkkenvæggen.
Hægt sikkerhedskæden.
Justering af ovnen ben
Vibrationer under brug kan
forårsage, at
madlavningsbeholderne flytter sig.
82 | DA
(Jord)
(Jord)
(Jord)

Advertisement

Table of Contents
loading